Logopediepraktijk Niedorp
 

 

Directe toegankelijkheid logopedie
Vanaf 1 januari 2012 is onze praktijk direct toegankelijk en kunt u zelf een afspraak maken met een logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts of specialist is niet meer nodig. Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). U kunt er ook voor kiezen om de behandeling eerst met de huisarts te overleggen en alsnog een verwijsbrief te vragen.
 
DTL-screening
Als u geen verwijsbrief van de huisarts heeft, zal de logopedist tijdens het eerste contact een korte vragenlijst afnemen (ongeveer 10 minuten) om te bepalen of uw hulpvraag thuishoort bij de logopedist. Er wordt dan nog geen diagnose gesteld. Het DTL-onderzoek bestaat uit een vragenlijst met algemene vragen over uw gezondheid en over uw klacht.

Als er geen bijzonderheden uit de DTL-screening naar voren komen zal de logopedist overgaan op een gericht onderzoek van uw klacht. Daarna licht de logopedist de huisarts in over de DTL-screening en de logopedische onderzoeksresultaten, behalve als u aangeeft dit niet te willen.

Bij twijfel naar aanleiding van de DTL-screening is zorgvuldigheid geboden en wordt u doorgestuurd naar de huisarts. De huisarts coördineert de zorg rondom een patiënt en kan het beste inschatten welke hulp gewenst is. Er kan immers sprake zijn van ziekten en aandoeningen die buiten de kennis van de logopedist vallen. Als de huisarts u tóch logopedische behandeling adviseert kunt u met een verwijsbrief alsnog de behandeling starten.
 
Vergoeding van de DTL-screening
Een DTL-screening duurt 15 minuten, 10 minuten met de client en 5 minuten voor de verslaglegging. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden een DTL-screening. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarde of neem zelf contact op met uw zorgverzekeraar. In 2012 wordt een DTL-screening niet vergoed door CZ/Deltha Loyd/Ohra, De Friesland en ENO.

De volgende ziektekostenverzekeraars vergoeden de screening niet volledig:
- Aevitae (UZOVI 8958)
- Agis Pro Life
- Avéro Achmea
- CZ
- ENO
- FBTO
- IAK (UZOVI 8971)
- Interpolis
- Nedasco (UZOVI 8960)
- OZF Achmea
- TakeCareNow
- Turien & Co Assuradeuren (UZOVI 8966)
- Zilveren Kruis Achmea

Uiteraard bent u ook dan welkom in onze praktijk, maar u heeft wel een verwijzing van een arts nodig.

 

Meer informatie over DTL

 

aanmelden