Logopediepraktijk Niedorp
 
 

BEHANDELING

 

LogopedieHieronder vindt u informatie over de verwijzing, het intake gesprek, de behandeling.

 

Verwijzing

Met een verwijzing van een arts (huisarts, specialist, tandarts of othodontist) of een directe aanmelding (klik hier voor meer informatie over de directe toegankelijkheid) kunnen wij een onderzoek of behandeling starten. U kunt dan contact opnemen met ons via het telefoonnummer 0226-410436 of via de website.

 

Intakegesprek

Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens het intake gesprek dient u een aantal documenten mee te nemen, namelijk:
 - Verwijsbrief (niet ouder dan 3 maanden)
 - Zorgpas van u of uw kind
 - Geldig legitimatiebewijs.
Dit in verband met de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
(voor meer informatie www.infoBSNzorg.nl ).

 

Behandeling

Na het intakegesprek volgt er meestal een logopedisch onderzoek. Van de onderzoeksresultaten zal een verslag en een behandelplan worden gemaakt en met u worden besproken. Vervolgens wordt dit verslag naar de verwijzer en in overleg naar andere betrokkenen worden gestuurd. Tijdens de behandelingen krijgt u oefeningen  en adviezen mee naar huis. Deze dient u thuis geregeld toe te passen om het gewenste resultaat te bereiken. Na een afgesproken periode zal er een evaluatie-onderzoek plaatsvinden en de behandeldoelen zo nodig worden bijgesteld. Als de behandeling kan worden afgesloten wordt er een eindverslag gemaakt. Om terugval te voorkomen komt het geregeld voor dat er een controle afspraak wordt gemaakt. Uw behandelend logopediste maakt hiervoor een afspraak met u.
De logopedische behandelingen duurt gemiddeld 30 minuten. Afhankelijk van de aard van het probleem zal de behandeling 1 of 2 keer per week plaatsvinden.

 

Afberichten

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Het verzuimtarief is 75% van het behandeltarief. Dit wordt niet door de verzekering vergoed en moet door uzelf betaald worden.  Dit tarief is bedoeld als tegemoetkoming voor de door u besproken tijd.

Hier vindt u de uitgebreide betalingsvoorwaarden.

Voor het afzeggen of maken van afspraken kunt u de praktijk bereiken op telefoonnummer 0226-410436. Indien er niet wordt opgenomen kunt u een bericht inspreken.

 

Klachtenprocedure en beroepscode

Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is elke logopedist verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van patiënten. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevolgen heeft voor de patiënt. De wet schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder.
Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Woerden, is zo’n klachtenregeling voor de logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst.
De praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, is in de praktijk een brochure beschikbaar. De klachtenregeling zelf kan op verzoek worden ingezien.

 

aanmelden